Friday, June 18, 2010

Belgrade 6 are Free!!!

Belgrade 6 are free of any charges!!!

SERBIAN:

Beograd -- Viši sud oslobodio grupu šestoro anarhista optužbe da su bacanjem Molotovljevih koktela na ambasadu Grčke izazvali opštu opasnost, jer optužba nije dokazana. 
"Osnov za oslobađajuću presudu je zakonski, a ne politički. Nije dokazano da su optuženi izvršili krivično delo", rekao je sudija Dragomir Gerasimović.

Beogradska šestorka je slobodna i nevina, odlučio je sudija. Ratibor Trivunac, vođa Anarhosindikalističke inicijative, rekao je nakon presude da država nije uspela da razbije anarhistički pokret. 

U kratkom obrazloženju presude, on je rekao da nema dokaza da su Ratibor Trivunac, Tadej Kurepa, Nikola Mitrović, Ivan Savić, Sanja Dojkić i Ivan Vulović izazivali opštu opasnost bacanjem tri Molotovljeva koktela na zgradu grčke ambasade prošlog avgusta. 

"Moje lično uverenje je da je to posledica činjenice da bi ovaj proces izgubio na nekom višem sudu, da li u Strazburu, da li negde drugde. U svakom slučaju, nisu želeli sebi da dozvole da naprave sebi još veću štetu nekom odštetom koju bi morali da plaćaju. Oni će sada svakako svima nama morati da plate tih šest meseci što smo sedeli bez ikakvih osnova", rekao je Ratibor Trivunac. 

Prvobitna optužnica teretila je takozvanu beorgadsku šestorku za međunarodni terorizam, ali je ona kasnije izmenjena. Ipak, članovi Anarhosindikalističke inicijative u pritvoru su proveli skoro pola godine. 

Zbog toga, pored tužbe zbog pritvora, oni najavljuju krivične prijave protiv svih učesnika priče o međunarodnom terorizmu, od prvog čoveka srpskog tužilaštva Slobodana Radovanovića, preko svih članova sudskih veća do istražnog sudije 

"Suđenje je potvrdilo ono što smo već znali, da nas je ova država kidnapovala iz političkih razloga i držala nas u zatvoru šest meseci. Nas šestoro smo ukupno bili u zatvoru preko 1.000 dana", kaže Tadej Kurepa. 

"Oni su nama sada pokazali 'mi možemo da vas držimo šest meseci bez ikakvih dokaza', što se videlo i na sudu, jedino što nisu smeli da urade pošto je toliko jasno da nema osnova. Nisu smeli na kraju da nas osude, ali oni su postiugli svoje - oni su nas šest meseci držali u zatvoru bez kontakta s prijateljima. Ono što nisu postigli je to da nam razbiju organizaciju", kazao je Trivunac. 

Među prvim narednim koracima Anarhosindikalističke inicijative biće objavljivanje knjige u kojoj će se, prema rečima lidera pokreta Ratibora Trivunca, naći sva dokumenta sa suđenja. 


In Russian:

16 июня 2010 г., после многомесячной международной кампании протестов, белградский суд снял обвинения против 6 сербских анархистов. Российская секция МАТ благодарит анархистов России, принявших участие в движении солидарности с товарищами из Сербии. Это - наша общая победа.

Приводим письмо одного из обвинявшихся Ратибора Т.
Дорогие товарищи!
Пишу вкратце. Сегодня суд счел нас невиновными в связи с обвинениями, выдвинутыми прокурором. До этого обвинителю уже пришлось изменить обвинения с «международного терроризма» на «совершение общеопасных действий». Теперь все обвинения против нас сняты. Председательствующий судья кратко пояснил, что постановление «основано на законе, а не политике» (что служит косвенным признанием того, что весь процесс с самого начала был политически мотивирован, а не основан на фактах), и что нет никаких доказательств, что мы принимали участие в «оказании помощи и подстрекательстве» (товарищ Тадей и я) и в «общеопасных действиях» (товарищ Санья и товарищи Иван С., Никола и Иван В.). У прокурора есть 8 дней для обжалования решения, но, судя по реакции общественности и громкой реакции СМИ на решение, мы не ожидаем, что вышестоящий суд отклонит вердикт. Теперь наши усилия направлены на снятие с товарищей из организации ASI в Вршаче обвинений в «препятствии юстиции» в связи с тем, что они подняли плакат «Освободите арестованных анархистов», и на возвращение паспорта хорватскому анархо-синдикалистскому товарищу, задержанному в Сербии на 4 месяца. Хороватский товарищ отдан под суд с теми же обвинениями, что и против товарищей из Вршача - за то, что пронес пачку бумаги с надписью «Анархизм - не терроризм» в зал суда во время первого публичного слушания 17 февраля, когда мы были освобождены из следственного заключения после почти 6 месяцев в самых тяжелых условиях. 

Сообщение по сербскому телевидению:
www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/Хроника/724764/Ослобођено шесторо анархиста.html

Сообщение крупнейшей либеральной медиа-компании B92:

Интернет порта новостей
Спасибо всем за поддержку. Мы не смогли бы победить без огромной помощи и активной солидарности множества товарищей из Сербии и всего мира.
Салют и Анархия!

Рата


5 comments: