Monday, February 1, 2010

Antifa Demo, 13 February, Budapest


Preface
There will be an antifa demo against the Day of Honor in Budapest on 13 February. We start at 4p.m. from HERE. We will just walk to the place where a bigger static demonstration by some NGOs who use antifa rather as populism will be held. 
Bonus: Antiburgeousie Opera Bal demo in the evening.


ENGLISH
Everywhere we are faced with resurgence of the fascism, sometimes it comes without disguise, while in other cases it is incorporated in the agenda of mainstream politics. As anarchists we understand that fascism is a defense mechanism of the state and capital to secure their survival. In the time of one of the capitalism's inherent crisis, we already see this happening. We feel obliged to take part in the antifascist struggle, yet we also understand it as a necessary part of the struggle against the capitalism. We have no sympathies for the liberal lamentations on racism and exclusion, whose only political mission is the reaffirmation of foundations of the future exploitation and discrimination.

We are participating in a broad antifascist fronts, yet we fully understand the danger of recuperation of antifascism by the political parties and NGOs, known enemies of the oppressed. We are the part of antifascist struggle pushing for the adoption and implementation of direct democratic methods of decision making, as well as direct action as a method of struggle, within the broader antifascist movement.

Antifascist struggle, inherently tied with struggle against all the other sorts of social oppression and exploitation, is of outmost importance. The fight against fascism will have no future if it is not closely tied to the struggles of workers, migrants, students for dignity and liberation. To change something we need to change everything.

***

MAGYAR
Vitán felül áll, hogy jelenleg mindehol a fasiszta eszmék újjáéledésével kell szembenéznünk és megküzdenünk; gyakran azok teljesen nyílt és egyértelmű formájával. Más esetekben a fasizmus álruhát  ölt, ami önmagában nem meglepő, mivel sok vonatkozásában kapcsolódik és áttételeket képez a fősodrú politikával.

Anarchistákként ez nem meglepő  számunkra, hiszen tudjuk, hogy a fasizmus az állam és a tőke önvédelmi mechanizmusa, szükséges ezek túléléséhez, megmaradásához - ezt a kapitalizmus jelenlegi(egyébként a kapitalizmus természetéből egyenesen következő és elkerülhetetlen) válsága során is megfigyelhetjük. Kötelességünknek érezzük részt venni a fasizmus elleni  harcban, amit a kapitalizmus elleni harcunk természete velejárójaként élünk meg. Elfogadhatatlannak tartjuk a liberális szócséplést, amely színleg elítéli a rasszizmust és a kirekesztést, ugyanakkor  a gyakorlatban csak átmenti ezek intézményeinek hitelét a hitelének jövőbe.

Átfogó antifasiszta harcot folytatunk, ami magában foglalja az antifasizmus eszméjének visszahódítását az elnyomottak ellenfeleitől, a politikai pártoktól és az azok holdudvarában tevékenykedő bizonyos civil szervezetektől.

Az antifasiszta harc résztvevőiként élünk a közvetlen demokrácia és a közösségi, horizontális döntéshozatal eszköztárával, ami egyben ezek általános  legitimációjáért vívott harc is.
A fasizmus elleni küzdelem elmélete és gyakorlata - azok legfontosabb elemeként- az elnyomás és a kizsákmányolás elleni harcból következik.

Az antifasiszta harcnak semmi értelme és megalapozottsága, amennyiben az nem fonódik össze elválaszthatatlanul  a munkások, menekültek, diákok és minden elnyomott emberi lény méltóságért és szabadságért folytatott harcával. Ahhoz, hogy változtatni tudjunk valamin, mindenen változtatnunk kell.

No comments:

Post a Comment